Mobileread
History Querini, Pietro: Et skibbrudd på Røst i 1432 [Norwegian]. v1. 1 Nov 2012
#1  SBT 11-01-2012, 05:46 PM
"Fra tredje februar til den 14. Mai 1432 befant vi oss i paradisets første krets, til skam og skjensel for Italias riker."
Adelsmannen Pietro Querini la ut med sitt handelsskip fra Kreta med kurs for Flandern. En vinterstorm drev dem ut i Atlanteren, og i desember vaklet 29 mann av den opprinnelig 64 mann store besetningen i land fra den ene livbåten til en ubebodd øy utenfor Røst. Til slutt ble de reddet av lokalbefolkningen, hvis liv skildres i beundrende, men allikevel nøkterne vendinger av den bereiste herren. Et viktig kildeskrift om Nord-Norge i middelalderen, men i seg selv en levende og dramatisk beretning.
This work is assumed to be in the Life+70 public domain OR the copyright holder has given specific permission for distribution. Copyright laws differ throughout the world, and it may still be under copyright in some countries. Before downloading, please check your country's copyright laws. If the book is under copyright in your country, do not download or redistribute this work.

To report a copyright violation you can contact us here.
cover_image.jpg 
[epub] Querini, Pietro - Beretningen om et Skibbrudd på Røst i 1432.epub (1.24 MB, 1977 views)
Reply 

Today's Posts | Search this Thread | Login | Register