Mobileread
Other Fiction Aasen, Ivar: Ervingen [Norwegian]. v2. 15 Nov 2014
#1  SBT 03-26-2014, 07:57 AM
Nasjonalbiblioteket har gitt ut de første 35 av 100 planlagte epub-bøker. Bøkene er korrekturlest, men noen litt uvanlige valg med hensyn til oppsett ødelegger leseopplevelsen litt. F. eks. er sidetall/sideombrekning beholdt. Jeg har endret på layout for å gi, i mine øyne, en bedre leseopplevelse.

-----
v.2: Mindre endringer i layout & korrektur. v1 lasted ned 157 ganger.
This work is assumed to be in the Life+70 public domain OR the copyright holder has given specific permission for distribution. Copyright laws differ throughout the world, and it may still be under copyright in some countries. Before downloading, please check your country's copyright laws. If the book is under copyright in your country, do not download or redistribute this work.

To report a copyright violation you can contact us here.
cover.jpg 
[epub] Aasen, Ivar - Ervingen.epub (246.3 KB, 2034 views)
Reply 

Today's Posts | Search this Thread | Login | Register